FANDOM


Rövidre fogvaSzerkesztés

Profile art - Holly O'Hair

Végre én is az Ever After High növendéke leszek! Életemben először a tornyon kívül fogok lakni. Végtére is Aranyhaj lánya vagyok.

Valójában nem csak én vagyok Aranyhaj lánya. Van egy egypetéjű ikertestvérem, Poppy, aki nem járhat az Ever After High-ba. Tudom, hogy a szíve mélyén mindig is bánkódott emiatt. A gimi kollégiumába való beköltözés előtti éjjel felpillantottam a csillagos égre és azt kívántam, hogy bárcsak mindketten rátalálnánk boldogan végződő tündérmesénkre...

1. FejezetSzerkesztés

Sohasem felejtem el az Ever After High-ban töltött első napot! Igyekeztem előzékeny lenni, ezért mindenkinek bemutatkoztam.Amikor találkoztam Raven Queennel, udvariasan rákérdeztem, milyen érzéssel tölti el, hogy ő lesz majd minden mesék leendő leggonoszabb gonosza. Ám Raven egyetlen vállrándítással elintézte a választ. Apple White úgy gondolta, hogy majd örökség napján megjön az esze. Meg is jött, de korántsem úgy, ahogy Apple gondolta.

2. FejezetSzerkesztés

Örökség napján a mesehősök leszármazottai ünnepélyes fogadalmat tesznek, hogy maguk is beteljesítik szüleik sorsát. Az idén azonban Raven kijelentette, hogy nem hajlandó a következő Gonosz Királynővé válni. Rádöbbentem, hogy ezzel az én álmom is valóra válhat.

Egyenesen odarohantam Grimm igazgató úrhoz.

- Elnézést kérek, igazgató úr, ezek szerint a húgom is járhat majd az Ever After High-ba?

- SZÓ SEM LEHET RÓLA! - felelte összeszorított foggal. Nyilvánvalóan nem a legalkalmasabb pillanatban tettem fel neki a kérdést.

3. FejezetSzerkesztés

- Érvénytelenítették az örökség napját? - Poppynak szinte leesett az álla és az ollója a megrökönyödéstől. - Nem is ez a fontos - tettem hozzá megnyugtatásképpen. - Sokkal inkább az, hogy talán te is írhatsz magadnak mesébe illő, örökkön örökké tartó boldogsággal végződő élettörténetet!

Poppy kételkedően rázta a fejét.

- Hát rá tudod venni Milton Grimm-met, hogy megváltoztassa döntését, beiratkozom az Ever After High-ba. - Egek!

4. FejezetSzerkesztés

Miután Poppy szavát adta, hogy amennyiben a Grimm igazgató úr döntése jelentette akadály elhárul az útból, akkor hajlandó beiratkozni az Ever After High-ba, már csak ezt a "kis,, akadályt kellett elhárítanom.

Talán Raven a segítségemre lesz...

- Poppynak igenis joga van rátalálni saját mesés élettörténetére! - magyaráztam neki. - De mi ennek a hivatalos módja az Ever After High-ban?

Raven sokat sejtetően kuncogott.

- Kutakodj kicsit a könyvtárban!

5. FejezetSzerkesztés

A rákövetkező néhány napban újra átolvastam minden általam ismert mesét az eső szótól az utolsóig.

Egyszer csak a padló felől jövő kopogásra lettem figyelmes. Elindultam a hang irányába, és addig követtem, amíg abba nem maradt. Egy réges-régi könyv hevert előttem...Az Ever After High eredte. A meglepetéstől és az örömtől tátva maradt a szám. Ha valamivel rá lehet bírni Grimm igazgató urat döntése megváltoztatására, hát az éppen a szemem előtt hever.

6. FejezetSzerkesztés

- O' Hair kisasszony, tudtommal nincs előzetesen bejelentett megbeszélésünk - vetette oda az íróasztalnál ülő Grimm igazgató úr.

- Elnézést kérek, igazgató úr! De fontos ügyben járok! - Megköszörültem a torkom, majd felolvastam a vonatkozó passzust: - Az Ever After High tárt karokkal vár minden olyan iskoláskorú gyermeket, aki legendás mesehős fia vagy lánya. - Az íróasztalára tettem a könyvet. - Ebben az áll, hogy minden legendás mesehős fia vagy lánya járhat az Ever After High-ba.

Grimm igazgató úr torz mosolyra húzta a száját.

- Rendben O' Hair kisasszony. Megengedem a húgának, hogy beiratkozzon az Ever After High-ba.

Sohasem kételkedtem abban, hogy végül Poppy is az Ever After High-ba járhat majd. Hisz eleve ez volt megírva a sors könyvében.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki